Random #4

18 04 2010

Ngày mai chuyển nhà…

Bà ngoại roommate nói “mày đi tau cũng thấy buồn” – quá xúc động. Trong lúc lưỡng lự chưa biết đáp lại thế nào, bà nói tiếp “tau có ít đồ dưới xe nhờ mày giúp vác lên trước khi mày đi…” – BIẾT NGAY MÀ!

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: